Bestuur

Onze vereniging kent een dagelijks bestuur van 3 personen, namelijk een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Freek van der Veer – Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging, het beleggen van bestuursvergaderingen en het vertegenwoordigen van de vereniging extern. Tevens is de voorzitter het aanspreekpunt voor de dirigent, de muziekcommissie, instrumentenbeheer, de commissie Harmoniezaken en de Huisvestingscommissie. Ook als er klachten zijn kun je daarmee bij de voorzitter terecht.

Erwin Wezendonk – Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de gang van zaken in de vereniging. Zowel de bestuursvergaderingen als de ledenvergaderingen worden door de secretaris verslagen. Tevens is het secretariaat de “postbus” van de vereniging.
De secretaris is het aanspreekpunt voor de PR-commissie en werkt nauw samen met de Ledenadministratie.

Jeroen Heijmans – Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Hiertoe bewaakt de penningmeester de boekhouding, de uitgaven in relatie tot de begroting en verzorgt hij de betalingen evenals het innen van contributiegelden. Met financiële vragen is hij dus altijd het aanspreekpunt.
Tevens is de penningmeester de contactpersoon voor de kascommissie.

Aranka Rozevink – Algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per maand, belegt jaarlijks ten minste één algemene ledenvergadering en voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de dirigenten.