Commissies

Bestuur
Het bestuur wordt in haar dagelijkse taken ondersteund door vele vrijwilligers die specifieke taken op zich hebben genomen. Deze taken zijn ondergebracht in commissies, waarvan hieronder een beschrijving volgt.

Commissie Harmoniezaken
Deze commissie bestaat uit 3 leden die de regie voeren over alle zaken die er rondom de diverse optredens van het harmonie orkest geregeld moeten worden. Dit gebeurt in samenwerking met diverse andere commissies, bestuur en dirigent.

Muziekcommissie
De muziekcommissie bestaat uit 3 leden die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de muziek voor het Harmonie orkest. Ieder lid kan muziekstukken aandragen. Muziek wordt uitgezocht in overleg met de dirigent. De commissie adviseert de dirigent over de muziekkeuze voor optredens en signaleert eventuele knelpunten in bezetting voorafgaand aan de optredens.

Instrumentenbeheer
De verenigingsinstrumenten worden beheerd door een commissie van 2 personen.
Zij bewaken het overzicht van uitgeleende instrumenten en plannen het onderhoud van de instrumenten. Is er wat met je instrument, meld het dan via de penningmeester bij deze commissie!

Ledenadministratie
Het woord zegt het eigenlijk al. De ledenadministratie wordt verzorgd door 1 persoon. Hij verzorgt het inschrijven van nieuwe leden en bewaakt opzegtermijnen van vertrekkende leden. Ook verwerkt de ledenadministratie alle mutaties van bijvoorbeeld mailadressen of telefoonnummers. Geef je wijzigingen dus altijd door via het secretariaat.

Kar-poolteam
Van en naar de diverse optredens moeten er altijd veel instrumenten vervoerd worden. De vereniging beschikt hiervoor over een eigen aanhanger, de “Kar”.
De leden van het Kar-poolteam verzorgen het rijden met deze kar naar de diverse optredens. Extra chauffeurs die het team willen komen versterken zijn van harte welkom! Hiervoor is echter wel een B-E rijbewijs nodig. Ben jij in het bezit van zo’n rijbewijs, meld je dan aan voor het Kar-poolteam!

Vrijwilligers
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Via deze links vindt u onze gedragscode en aanstellingsbeleid.